February 2010 Kotor’s Mayor Marija Ćatović and delegation visit Santa Barbara

February 2010 Kotor’s Mayor Marija Ćatović and delegation visit Santa Barbara

(left to right): Mayor Marija Ćatović, Kotor Prime Minister Nikola Konjević, Nada Sbutega, Andriela Ćetković, Marija Ivanović, Ljiliana Jovović, and Snežana Macić Stanaćev.
Share your love